Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

  • umowy deweloperskie,
  • spory o wysokość opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości,
  • obsługa procesów inwestycyjnych,
  • postępowania administracyjne w procesie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • badanie i raporty due diligence nieruchomości.