Mediacje

Mediacje
Kancelaria wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym oraz proceduralnym, bazując na zdobytym doświadczeniu prawnym i negocjacyjnym, prowadzi także postępowania mediacyjne.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnej, trzeciej osoby, tzw. mediatora. Rolą mediatora jest prowadzenie negocjacji w sposób, który łagodzi napięcia występujące pomiędzy stronami. Zadaniem mediatora jest doprowadzenie do zawarcia ugody, czyli osiągnięcia porozumienia, dzięki czemu strony nie będą musiały angażować wymiar sprawiedliwości, aby ten rozstrzygnął ich spór.

Co istotne, ugoda jaką strony zawrą przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym, pozwalającym na wszczęcie egzekucji komorniczej, w razie jej nie wykonania przez którąś ze stron. Jest to zatem alternatywny do sądowego sposób na przykład odzyskiwania należności, działu spadku czy podziału majątku wspólnego.

Mediacje pozwalają na szybsze, tańsze i mniej stresujące dochodzenie swoich praw.
Prawnicy Kancelarii mieli okazję uczestniczyć, prowadzić i inicjować pozasądowe postępowania zmierzające do zawarcia ugód sądowych lub pozasądowych, dlatego też mediacje stały się jednym z proponowanych klientom sposobów załatwienia ich prawnych problemów. W wyniku tego typu czynności prawnych, udało się doprowadzić do licznych ugód w sprawach spadkowych, w tym o zapłatę zachowku, o zapłatę lub w sprawach rozwodowych, połączonych z podziałem majątku wspólnego.

Z satysfakcją informujemy, iż radca prawny Izabella Łaba – Waszczykowska na mocy decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi wpisana jest na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Łodzi oraz że Pani Sylwia Nowakowska – Książczyk na mocy decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie wpisana została na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie.