Windykacja należności

Windykacja należności

  • opracowywanie procedur sprzedażowych i windykacyjnych
  • minimalizacja ryzyka sprzedaży z odroczonym terminem płatności
  • polubowne i sądowe odzyskiwanie należności
  • egzekucja należności w stosunku do zagranicznych kontrahentów

W każdej obsługiwanej sprawie windykacyjnej rozpoczynamy działania od tzw. postępowania polubownego, przedsądowego. Etap polubowny obejmuje szereg działań mających na celu jak najszybszą spłatę zadłużenia, ale równolegle tego rodzaju czynności prawne, które przyczynią się do skutecznej egzekucji sądowej, w razie braku woli dobrowolnej spłaty zadłużenia.

Wielokrotnie bowiem należy jednocześnie mieć na celu zabezpieczenie spłaty kwoty zadłużenia jak i realną możliwość odzyskania należności Klienta. Coraz częściej do windykacji trafiają sprawy przedawnione oraz takie, w których Klienci nie są w stanie podać aktualnego miejsca zameldowania dłużnika lub miejsca zamieszkania na terenie Polski, co dodatkowo utrudnia skuteczne postępowanie windykacyjne.

W przypadku tego typu problemów, Kancelaria wypracowała skuteczny mechanizm działania, dzięki któremu udaje się doprowadzić wiele przekazanych Kancelarii spraw do skutecznego zaspokojenia wierzycieli.

W przypadku nie ukończenia działań na etapie polubownym, sprawa kierowana jest do sądów, w trybie postępowania nakazowego lub upominawczego postępowania uproszczonego. Tego typu postępowanie generuje stosunkowo niewysokie koszty sądowe, a poza tym jest zdecydowanie szybsze, niż tradycyjne postępowanie zwykłe.

Także na tym etapie postępowania oferowana jest dłużnikom możliwość zawarcia ugody sądowej, co jak pokazują dane statystyczne, wpływa znacząco nie tylko na skuteczność windykacji, ale i na szybkość procesu windykacyjnego.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż dzięki wieloletniej praktyce procesowej, rozpoznana została specyfika pracy sądów i wydziałów, do których trafiają sprawy o zapłatę, co przekłada się na skuteczność podejmowanych działań.

W przypadku braku ugodowego zakończenia sprawy, po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, ( w przypadku postępowań sądowych przeciwko zagranicznym podmiotom – europejskiego tytułu egzekucyjnego) sprawa trafia na etap egzekucji komorniczej. Wykorzystując uprawienia, jakie gwarantuje kodeks postępowania cywilnego, wnioski o wszczęcie egzekucji kierowane są do tych komorników, których metody działania gwarantują najwyższą skuteczność posejmowych działań egzekucyjnych. Zdobyte doświadczenie pozwala na wybór odpowiednich komorników, z którymi Kancelaria pozostaje w stałych kontaktach zawodowych.
W przypadku dłużników spoza granic Polski, egzekucja prowadzona jest przy wykorzystaniu europejskiego tytułu wykonawczego

Atuty Kancelarii

  • profesjonalizm działania
  • wieloletnie doświadczenie na rynku usług windykacyjnych
  • wysoka skuteczność podejmowanych działań windykacyjnych na poziomie 67% – 86%
  • atrakcyjny sposób rozliczania z Klientem