Obsługa fundacji, spółdzielni i organizacji pożytku publicznego

Obsługa fundacji, spółdzielni i organizacji pożytku publicznego

 

  • doradztwo na etapie tworzenia podmiotów
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • pełna obsługa bieżącej działalności (prawo pracy, odzyskiwanie należności, opiniowanie umów cywilno-prawnych)
  • likwidacja