Masz pytania? Zadzwoń teraz

606-873-219

Godziny pracy Kancelarii

Pon - Pt 9.00 - 17.00

Masz pytania? Napisz teraz

biuro@labawaszczykowska.pl

Nasze specjalizacje

Kancelaria Radców Prawnych Izabella Łaba Waszczykowska funkcjonuje od ponad 10 lat. Świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom i instytucjom.

Prawo pracy

opiniowanie i doradzanie, nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, doradztwo dotyczące systemu czasu pracy, dyskryminacja w pracy, mobbing, reprezentacja sądowa.

Prawo rodzinne

rozwody, ze szczególnym naciskiem na polubowne kończenie sporów połączone z podziałem majątku, uznawanie wyroków rozwodowych uzyskanych za granicą, alimenty.

Obsługa fundacji

doradztwo na etapie tworzenia podmiotów, rejestracja w KRS, pełna obsługa bieżącej działalności (prawo pracy, odzyskiwanie należności, opiniowanie umów cywilno-prawnych), likwidacja.

Windykacja należności

opracowywanie procedur sprzedażowych i windykacyjnych, minimalizacja ryzyka sprzedaży z odroczonym terminem płatności, polubowne i sądowe odzyskiwanie należności, egzekucja należności w stosunku do zagranicznych kontrahentów.

Obsługa przedsiębiorców

doradztwo na etapie tworzenia podmiotów, rejestracja w KRS, pełna obsługa bieżącej działalności, likwidacja spółek kapitałowych, postępowanie upadłościowe, reprezentacja sądowa w sporach sądowych, w tym na gruncie art. 299 ksh.

Prawo nieruchomości

umowy deweloperskie, spory o wysokość opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości, obsługa procesów inwestycyjnych, postępowania administracyjne w procesie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, badanie i raporty due diligence nieruchomości.

Najnowsze artykuły

Blog prawniczy - Izabella Łaba-Waszczykowska

Konkubinat i co dalej?

Konkubinat i co dalej? - kliknij aby pobrać artykuł

Majątek wspólny a jego podział

Majątek wspólny i jego podział - kliknij aby pobrać artykuł 

Tworzenie i likwidacja uczelni niepublicznych

Tworzenie i likwidacja Uczelni niepublicznych artykuł - kliknij aby pobrać