Obsługa przedsiębiorców

Obsługa Przedsiębiorców

 

  • doradztwo na etapie tworzenia podmiotów
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • pełna obsługa bieżącej działalności (prawo pracy, odzyskiwanie należności, przekształcenia, opiniowanie umów cywilno-prawnych)
  • likwidacja spółek kapitałowych, postępowanie upadłościowe
  • reprezentacja sądowa w sporach sądowych, w tym na gruncie art. 299 ksh